أغنية نهائي الكان "راكي فينال " عادل شيتولا و شيشي الخلوي " علاء مزاري


أغنية نهائي الكان "راكي فينال " عادل شيتولا و شيشي الخلوي " علاء مزاري
#Subscribe To : http://adf.ly/1nkDh4

Suivez-nous Sur Les Réseaux Sociaux 
.
PAGE FACEBOOK : http://adf.ly/1nkDfX
PAGE INSTAGRAM : http://adf.ly/1dTQfV
PAGE TWITTER :  http://adf.ly/1dTQhS
__
#Contact :
My Facebook Account : http://adf.ly/1nkEDi
Booking ➡ :  Chitoullaofficiell@gmail.com
~~~~
Paroles  ➡ : Adel Chitoula et Chichi El khaloui
Arrangement ➡ : alaa mazari Et Kouks
Studio ➡ : Vi Prod
Réalisateur ➡ : Madani Ezi
Production ➡ : Vi Prod

LES PAROLES : 
__
©ADELCHITOULA
الأقسام:
Similar Videos

0 التعليقات: